Tidningen VÅGA

En lokal tidning om tro och livsfrågor för Svenska kyrkan, Västra Frölunda pastorat.

Idé, koncept, textproduktion, foto, bildredigering och korrektur.